fbpx

Bij aankoop van een yogalessenreeks of beurtenkaart verklaar je jou akkoord met de Algemene voorwaarden en de huisregels van Geluksvlinder.

 • Yoga wordt beoefend op blote voeten. Het dragen van schoeisel in de yogazaal is niet toegestaan.
 • Probeer voor elke les op tijd te komen. Kom je toch wat later, stoor de andere cursisten zo weinig mogelijk.
 • Eens in de yogazaal vragen we rust en stilte. Je collega-yogi’s mediteren misschien graag voor de les. Graag GSM’s uit- of op stil zetten.
 • Materiaal (matjes, blokjes, bolsters, riemen, dekentjes) zijn ter beschikking in de yogazaal.
 • De cursist volgt de lessen op eigen risico. Indien de cursist onder medische behandeling is, neemt hij/zij contact op met de behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor cursisten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
 • Geluksvlinder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade, verlies of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of aanwezigheid in de lessen.
 • Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient de yogadocent vóór aanvang van de les geïnformeerd te worden.
 • Op feestdagen zullen er geen lessen doorgaan.
 • Geluksvlinder Selina Verniers heeft het recht, zonder opgave van reden, deelname van een cursist te weigeren.
 • Geluksvlinder Selina Verniers heeft het recht , zonder opgave van reden, de les of workshop te annuleren.
 • Geluksvlinder Selina Verniers behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie, data en gegeven yogavormen te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of verlenging hiervan.
 • Je wordt via de website en/of facebookpagina van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

Privacy statement

 • Contactgegevens
  • Geluksvlinder – Selina Verniers
  • Karrenspoorstraat 10, 9160 Lokeren
  • info@geluksvlinder.be
  • 0474 94 44 56
 • Geluksvlinder verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
 • Doel en juridische grondslag van de verwerking van jouw persoonsgegevens – Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
  • Het afhandelen van jouw betaling.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Informatie aan derden – Je gegevens worden niet uitgewisseld met derden partijen tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
 • Beveiliging van uw gegevens – Geluksvlinder neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 • Bewaringstermijn – niet langer dan strikt noodzakelijk voor het verlenen van onze diensten.
 • Uw rechten en plichten – Je hebt het recht om op elk moment inzicht te verkrijgen in uw gegevens die door Geluksvlinder zijn verwerkt en naar uw wensen aan te passen of te verwijderen.